Sempozyum Hakkında
Sempozyum Hakkında

Sempozyum Hakkında

İstanbul Aile Vakfı'nın düzenlediği I. Uluslararası Aile Sempozyumu, alanında uzman pek çok değerli ismin katılımıyla 14-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.  “Aile politikaları, Göç, Medya, Cinsiyet Tartışmaları ve Din” temalarının aile kavramı ile ilişkilerinin ele alınacağı I. Uluslararası Aile Sempozyumu, ‘Dijital Çağda Aile' (üst)başlığı ile yola çıkıyor.

Devamı

Amaç

Uluslararası Aile sempozyumun esas amacı, AİLE kurumunun önemini interdisiplin bir bakış açısıyla Türkiye ve Dünya'da alanında uzmanlar ve  bilim insanları tarafından araştırılarak sorunların ve beklentilerin gün yüzüne çıkarılmasıdır.  Tarihin kadim dönemlerinden bu yana toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatlarında belirleyici olan Aile'nin gelecekte de önemini koruyacağı açıktır. Bu bağlamda aileyi hedef alan ifsad hareketleri sadece aile müessesini değil aynı zamanda ülkeler açısından da bir ulusal güvenlik meselesidir.      
 

Devamı
Amaç

Oturumlar

Aile Politikaları / Family Policies

Moderator: Ayşen GÜRCAN

Dr. Muhamad SYAUQILLAH (Endonezya/Indonesia)
Women and Children In Terrorism Acts: Role of Family / Terör Eyleminde Kadınlar ve Çocuklar: Ailenin Rolü

Dr. Handan AKYİĞİT
Türkiye’de Aile Politikalarının Temel Sorunu: Eleştiri, Teşhis ve Öneri / The Main Problem of Family Policies in Turkey: Criticism, Diagnosis and Recommendation

Dr. Carrie YORK (ABD/USA)
Maya and the Seven Limbs: A Children’s Character Development / Çocukların Karakter Gelişimine Yönelik Bir Kitap Üzerine

Dr. İbrahim YERDEN (Hollanda/The Netherlands)
Dijital Çağda Aile Yapısı: Hollanda Örneği / Family Structure in Digital Age: The Dutch Case

Dr. Diana SETIYAWATI (Endonezya/Indonesia)On Developing Family Policy / Aile Politikası Geliştirme Üzerine

Göç ve Aile / Migration and Family

Oturum Başkanı/ Moderator: Dr. Ayşen Baylak Güngör

Prof. Dr. Ruhat YAŞAR
Savaş Ortamında Göç ve Aile İlişkileri: Suriye Örneği / Migration and Family Relations in Wartime: The Case of Syria

Doç. Dr. Asgarova Zamina QOŞQAR QIZI (Azerbaycan/Azerbaijan)
Muasır Azerbaycan Ailesinin Cemiyetin İnkişafında Yeri ve Rolü / The Place and Role of the Contemporary Azerbaijan Family in the Development of the Society

Fatima AHMAD (Kanada/Canada)
The Psycho-Social-Spiritual Aftermath of Immigration on Families / Göçün Aileler Üzerindeki Psiko-Sosyal-Manevi Etkileri

Samir AMGHAR (Fransa/France)
The Muslim Family Value in France: Challanges and Perspectives / Fransa’da Müslüman Aile Değeri: Zorluklar ve Perspektifler

Medya ve Aile / Media And Family

Oturum Başkanı/ Moderator: Dr. Halime KÖKÇE

Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI
Aile ve Medya İlişkileri / Family and Media Relations

Dr. Heba RAOUF EZZAT (Mısır/Egypt)
Family and Time: Reconceptualizing The Human Condition / Aile ve Zaman: İnsanlık Durumunun Yeniden Kavramsallaştırılması

Doç. Dr. Haldun NARMANLIOĞLU
Yeni Medyada Çocukluk Halleri: Youtuber, Influencer veya Ücretsiz Aile İşçisi / Childhood Situations in the New Media: Youtuber, Influencer or Unpaid Family Worker

Prof. Dr. Şükrü SİM
Türk Sinemasında Aile / Family in Turkish Cinema

Saliha ERDİM
Aile Psikolojisinin Medya ile İmtihanı / Challenge to the Family Psychology by the Media
 

Cinsiyet Tartışmaları ve Aile / Gender Debates and Family

Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Musa TAŞDELEN

Prof. Dr. Sefa SAYGILI
Cinsel Kimliğin Çoğullaşması ve Parçalanması / Diversification and Fragmentation of Gender Identity

Doç. Dr. Recep YILDIZ
Bir Araştırma Projesinin Bulguları: Cinsiyet Algısı Araştırma Projesi / A Research Project Results: Gender Perception Research Project in Turkey

Dr. Samira QURESHI (ABD/USA)
Muslims & Pornography / Müslümanlar ve Pornografi

Doç. Dr. Mustafa MERTER
Aileyi Bekleyen Tehditler / Threats Against the Family
 

Din ve Aile / Religion And Family

Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ

Prof. Dr. Saffet KÖSE
Modernite-Din Gerilimi Arasında Ailemiz / Family in Tension Between Modernity and Religion

Doç. Dr. Zeliha ÖTELEŞ ÖNER
Günümüz Tasavvuf Hareketleri Bağlamında Kadın ve Aile Mefhumu / The Understanding of Woman and Family in the Context of Contemporary Sufism

Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ
Aile Kurumunun Tarihsel Serüveni ve Küresel Dünyadaki Durumu / The Historical Trajectory of the Family Institution and Its Outlook in the Global World

John DeFRAIN (ABD/USA)
On Strong Families / Güçlü Aileler Üzerine

Konuşmacılar

Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ -
Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ
Prof. Dr. Ruhat YAŞAR  -
Prof. Dr. Ruhat YAŞAR
Prof. Dr. Saffet KÖSE -
Prof. Dr. Saffet KÖSE
Prof. Dr. Sefa SAYGILI -
Prof. Dr. Sefa SAYGILI
Prof. Dr. Süleyman Derin -
Prof. Dr. Süleyman Derin
Prof. Dr. Şükrü SİM -
Prof. Dr. Şükrü SİM
Doç. Dr. Asgarova Zamina QOŞQAR QIZ -
Doç. Dr. Asgarova Zamina QOŞQAR QIZ
Doç. Dr. Haldun NARMANLIOĞLU -
Doç. Dr. Haldun NARMANLIOĞLU
Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI -
Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI
Doç. Dr. Mustafa MERTER -
Doç. Dr. Mustafa MERTER
Doç. Dr. Recep YILDIZ -
Doç. Dr. Recep YILDIZ
Doç. Dr. Zeliha ÖTELEŞ ÖNER -
Doç. Dr. Zeliha ÖTELEŞ ÖNER
Dr. Diana SETIYAWATI -
Dr. Diana SETIYAWATI
Dr. Carrie YORK  -
Dr. Carrie YORK
Dr. Handan AKYİĞİT  -
Dr. Handan AKYİĞİT
Dr. Heba RAOUF EZZAT -
Dr. Heba RAOUF EZZAT
Dr. İbrahim YERDEN  -
Dr. İbrahim YERDEN
Dr. Muhamad SYAUQILLAH  -
Dr. Muhamad SYAUQILLAH
Dr. Samira QURESHI -
Dr. Samira QURESHI
Fatima AHMAD -
Fatima AHMAD
John DeFRAIN -
John DeFRAIN
Saliha ERDİM -
Saliha ERDİM
Samir AMGHAR  -
Samir AMGHAR

Paydaşlar