Sempozyum Amaç Hedef

Uluslararası Aile sempozyumun esas amacı, AİLE kurumunun önemini interdisiplin bir bakış açısıyla Türkiye ve Dünya'da alanında uzmanlar ve  bilim insanları tarafından araştırılarak sorunların ve beklentilerin gün yüzüne çıkarılmasıdır.  Tarihin kadim dönemlerinden bu yana toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatlarında belirleyici olan Aile'nin gelecekte de önemini koruyacağı açıktır. Bu bağlamda aileyi hedef alan ifsad hareketleri sadece aile müessesini değil aynı zamanda ülkeler açısından da bir ulusal güvenlik meselesidir.      

İstanbul Aile Vakfı ve güzide üniversitelerimiz ile birlikte düzenlenecek olan “Uluslararası Aile Sempozyumu”  Dünyada ve Türkiye'de yer alan toplumları, Aile kurumunu farklı disiplinlerin bakış açılarıyla  ele almayı amaçlamaktadır.

Sempozyum neticesinde ortaya konulan fikirlerin uygulamaya dönük pratikte sosyal yaşama ve karar alıcılara; teorik anlamda ise ilgili alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.